Bestuurszaken


Bestuur:

Voorzitter:                    John van Tartwijk

Vice-voorzitter:            Cees Markus

Penningmeester:         Joop Akkermans

Secretaris:                    Dirk van Esch


Administratie:              Marietje vd Velden

Huishoudelijke zaken: Maria Schakenraad

PR:                                Ilse BrekelmansHuidige bestuur van de stichting