Bestuurszaken


Bestuur:

Voorzitter:                    John van Tartwijk

Vice-voorzitter:            Cees Markus

Penningmeester:         Joop Akkermans

Secretaris:                    Dirk van Esch

Administratie:              Marietje vd Velden

Huishoudelijke zaken: Maria Schakenraad
Huidige bestuur van de stichting