Home

Welkom bij het Willibrordcentrum

 

Het Willibrordcentrum is een ontmoetingsplaats, gelegen naast de Heeswijkse

kerk. Het Willibrordcentrum heeft geen betaalde krachten; ongeveer 30

vrijwilligers dragen zorg voor een goed verloop van alle activiteiten. Het centrum

heeft voor iedere sociaal-culturele activiteit een passende ruimte.

 

Een ontmoetingsplek, waar iedere bezoeker welkom is. Dat is de gedachte

achter dit centrum, dat vanaf 2008 geheel is gerenoveerd en met enkele nieuwe

zalen is uitgebreid. Sinds 2012 is het centrum verzelfstandigd in de vorm van

een stichting, waardoor allerlei nieuwe initiatieven kunnen worden ontwikkeld.

De verschillende ruimtes zijn zeer geschikt voor een breed scala van sociaal

culturele activiteiten.

 

Op deze website leest u meer over de mogelijkheden (de vier zalen) en hoe u contact met ons kunt opnemen.